Teostamise kord

 
* Vaivara korraldatud jäätmeveo teostamise kord