Avaleht

Jäätmehoolduse eesmärk on säilitada Vaivara vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.

Jäätmekogumispunktid asuvad:

Pakendijäätmete konteiner:
Sinimäe: vallamaja parkimisplatsil, kaupluse hoovis, mere tänava ristis, kooli hoovis.
Vaivara: seltsimaja hoovis.
Laagna: seltsimaja juures.
Peeterristi: bussipeatuse juures.
Soldina: kaupluse juures.
Kudruküla: kortermajade juures.
Olgina: Narva mnt 5.

- Pakendijäätmete konteinerisse võib panna:
plastpakendid nagu kile, plastnõud ja -karbid, puhtad jogurti- ja võitopsid, õli- ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ning hooldustoodete pakendid ja muud puhtad plastpakendid;
kaaspakendid nagu valgest ja värvilisest klaasist pudelid ning purgid ja muud puhtad klaaspakendid:
metall- ja alumiiniumpakendid, toidu- ja joogipakendi kaaned ja korgid, konservipakendid;
joogikartong nagu kartongist piima-, mahla- ja veinipakendid ja muud puhtad kartongpakendid.

NB! Pakendikonteinerisse paigaldamisel pakendijäätmed peavad olema tühjad ja puhtad
Pakendikonteinerisse ei sobi lehtklaas, elektripirnid., kummist tooted ega mänguasjad, samuti olmejäätmeid, ohtlikke jäätmeid ega muid sinna sobimatuid jäätmeid

Paberi- ja papi konteiner:
Sinimäe: vallamaja parkimisplatsil, kooli hoovis.
Olgina: lasteaia parklas.

- Paberi- ja papikonteinerisse võib panna:
ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjal;
vanad raamatud, töövihikud, igasugune muu trüki- ja paljunduspaber
joonistus- ja kirjutuspaber;
pappkastid ja –karbid, lainepapp, jõupaber, paberkotid jm puhtad paberpakend.
NB! Paberi- ja papikonteinerisse ei sobi määrdunud, vettinud ega märg paber ja papp,
kopeerimispaber, kleepsildid, teibid, kleepsud, kommipaberid ning muud toiduainete
pakendid.

Patareide kogumise kast:
Sinimäe: vallamajas, raamatukogus, koolis, postkontoris, kaupluses.
Olgina: raamatukogus.
Vaivara: raamatukogus